Vård- och omsorgsprogrammet

/Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet2019-10-01T23:12:26+02:00

Project Description

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) riktar sig till dig som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller vill läsa vidare på högskola eller universitet. Efter VO kan du börja arbeta direkt som undersköterska, boendestödjare, skötare eller personlig assistent. Du kan även välja att läsa vidare till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare, brandman, polis med mera.

Bruksgymnasiet har samverkan med ambulanssjukvården och är en del av Vård och omsorgscollege. Detta innebär att vi har bra samarbete med räddningstjänst och arbetsgivare. Som elev hos oss erbjuds du sommarjobb hos vård och omsorg i Östhammars kommun med avtalsenlig lön, fast heltidsjobb efter examen samt hjälp till körkort.

Utbildningen ger dig kunskaper i akutsjukvård, omvårdnad, omsorg och psykiatri. Den teoretiska undervisningen varvas med praktiska moment och studiebesök.

Du får genomföra minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom olika verksamheter, t.ex. som undersköterska på Akademiska sjukhuset.

Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig att möta människor i olika situationer och är samtidigt personligt utvecklande.

För mer information
daniel.brundinedu.osthammar.se
mia.ekstromedu.osthammar.se

Gymnasiegemensamma kurser 600 p
 Engelska 5  100
 Historia 1a1  50
 Idrott och hälsa 1  100
 Matematik 1a  100
 Naturkunskap 1a1  50
 Religionskunskap 1  50
 Samhällskunskap 1a 1  50
 Svenska/Svenska som andraspråk 1  100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 1100 p
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a:2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Vård och omsorgsarbete 1 200
Vård och omsorgsarbete 2 150
 
Programfördjupningar 500p
Akutsjukvård 200
Ergonomi  100
Människans säkerhet  100
Räddningsmedicin  100
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet
Gymnasiearbete 100 p