Information om skolkort

//Information om skolkort
Alla skolskjutsberättigade elever kommer att få ett nytt busskort hemskickat till hösten.

Du som haft skolbusskort läsåret 2018/2019 behöver inte spara ditt busskort. Du kommer att få ett nytt kort som heter SKOLKORT 19/20.

Kortet skickas hem till din folkbokföringsadress innan skolstart. Busskortet kommer omkring 15 augusti.

Läsåret 2019/2020 gäller skolkortet på vardagar kl. 04.00 – 19.00 inom hela UL´s trafikområde 14 augusti – 21 december  och 9 januari – 12 juni.

Kortet gäller inte på helger, röda dagar samt jul- och sommarlov.

Om du inte fått ditt skolkort innan skolstart kontakta Östhammar Direkt, 0173 – 86 000.

Mer finns att läsa på Östhammars Kommuns hemsida:
https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2019/information-om-skolskjuts-och-elevresor-infor-lasaret-20192020/

2019-06-17T14:16:06+02:00