Med anledning av skärpta råd för Uppsala län

//Med anledning av skärpta råd för Uppsala län

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19.

Restriktionerna gäller inte elever som åker kollektivtrafik. Rådet riktar sig till alla som inte måste åka kollektivtrafik.

Det finns i dagsläget inget som tyder på smittspridning inom gymnasieskolan utan enligt regionens smittskyddsläkare har smittspridningen i huvudsak skett i samband med fester och andra sociala aktiviteter.

Här kommer en länk till Region Uppsalas nya restriktioner som gäller från och med i dag till den 3 nov:
https://via.tt.se/pressmeddelande/folkhalsomyndigheten-utfardar-lokala-rad-for-uppsala-lan-for-att-bekampa-covid-19?publisherId=3235664&releaseId=3284826

Bruksgymnasiet utgår från att elever och personal som kommer till skolan är friska och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Tänk på att:
· Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen när det är möjligt.
· Respektera uppmärkning på golv om att hålla avstånd där det finns risk för köbildning (matsal/kafeteria).
· Att hålla avstånd och att tvätta händer.
· Skolan ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar och placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, Stora Torget och matsalen.
· Personal och elever ska stanna hemma om de har förkylningssymtom och komma tillbaka först efter två symtomfria dagar. Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem.
· Att i möjligaste mån undvika större samlingar av elever.
· Informera eleverna om de åtgärder som vi har tagit fram för att minska smittspridning av Covid-19. Påminn om att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

2020-10-20T16:52:01+01:00