Åtgärder inom gymnasieutbildning i Östhammars kommun, med anledning av Coranaviruset – Covid-19

//Åtgärder inom gymnasieutbildning i Östhammars kommun, med anledning av Coranaviruset – Covid-19

Bruksgymnasiet kommer att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för gymnasieskolan. Det innebär att skolan är öppen – men med beredskap. I det läget som vi befinner oss i så är vi tacksamma över att vi är en relativt liten skola men med stora utrymmen vilket underlättar för elever och personal att kunna hålla viss distans. Vi kan komma att göra ytterligare förändringar om läget ändras.

Utgångspunkten i dagsläget är att elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler av personal på plats i skolan.

Vi utgår från att elever och personal som kommer till skolan är friska och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Skolan kommer att genomföra åtgärder som att:

· Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen när det är möjligt.

· Uppmärkning på golv om att hålla avstånd där det finns risk för köbildning kommer att ske (utanför matsal/kafeteria).

· Affischering och information om att hålla avstånd och att tvätta händer kommer att finnas.

· Skolan kommer även att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar och placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, Stora Torget och matsalen.

· Personal och elever ska stanna hemma om de har förkylningssymtom och komma tillbaka först efter två symtomfria dagar. Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem.

· Att i möjligaste mån undvika större samlingar av elever.

· Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för många elever och föräldrar.

· Vi kommer att se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus och uppmana till att undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.

· Vi anpassar kick-off för åk 1 genom att inte ha med en övernattning, dela upp den på flera dagar och att genomföra stora delar utomhus.

· Informera eleverna om de åtgärder som vi har tagit fram för att minska smittspridning av Covid-19. Påminn om att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

2020-09-14T14:08:31+02:00