Fortsatt kombination av distans- och närundervisning

//Fortsatt kombination av distans- och närundervisning

Regeringen har beslutat att inte förlänga gällande restriktioner för gymnasiet efter påsk, utan överlåter beslut om distans till skolhuvudmän och regionens smittskyddsläkare. Vi kommer enligt dessa rekommendationer att fortsätta med rullande distansschema för gymnasiet (som redovisats här nedanför). Detta för att säkerställa att vi kan hålla avstånd i skolans lokaler. För vuxenutbildningen fortsätter rekommendationerna som tidigare med distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt.

Efter påsk är åk 3, som snart ska ta sin examen, på plats hela tiden.

Våra åk 2:or på yrkesprogrammen är ute på sin APL därför kommer det rullande distansschemat att röra åk 2 på de högskoleförberedande programmen samt åk 1. Vi har valt att dela upp åk 1 i yrkesprogram (yrk) och i högskoleförberedande program (hög).

Vissa undantag kommer att kunna ske (vid vissa prov och praktiska moment), då får man information från undervisande lärare om det. För IMA och IMS är all undervisning fortfarande på skolan.

Distansundervisning:
v. 14 Distans (fjärrundervisning) för åk 1 (yrk)
v. 15 Distans (fjärrundervisning) för åk 1 (hög)
v. 16 Distans (fjärrundervisning) för åk 2 (hög)
v. 17 Distans (fjärrundervisning) för åk 1 (yrk)
v. 18 Distans (fjärrundervisning) för åk 1 (hög)
v. 19 Distans (fjärrundervisning) för åk 2 (hög)
v. 20 Distans (fjärrundervisning) för åk 1 (yrk)
v. 21 Distans (fjärrundervisning) för åk 1 (hög)
v. 22 Distans (fjärrundervisning) för åk 2 (hög)
v. 23 Åk 1 och 2 på plats

2021-03-25T13:29:37+02:00