Gymnasieskolan och vuxenutbildningen fortsätter med distansundervisning

//Gymnasieskolan och vuxenutbildningen fortsätter med distansundervisning

Den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna kommer att fortsätta med fjärr- och distansundervisning (med vissa undantag) fram till och med den 24 januari 2021.

Undantag kommer att gälla för IMA och IMS som ska ha undervisning på plats. Dessutom kan enskilda undantag komma att gälla för vissa praktiska moment, viktiga prov och elever i behov av särskilt stöd.

Mer information om distans- och fjärrundervisning för gymnasiet och vuxenutbildning finns på It’s Learning.

2020-12-21T11:20:30+02:00