Julhälsning

//Julhälsning

Hej,
Jag vill ta tillfället och tacka för året som gått. Vi befinner oss mitt i en pandemi som har påverkat oss alla på olika sätt och i olika grad. Vi har alla behövt förhålla oss till att ständigt befinna oss i förändring och ta hänsyn till nya allmänna råd, nya restriktioner och nya anpassningar. Med ett fantastiskt engagemang från såväl personal och elever och med stort stöd av er föräldrar och vårdnadshavare har vi tillsammans lyckats att hålla skolan öppen i långa perioder och utbildningen i gång.

Den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna kommer att fortsätta med fjärr- och distansundervisning (med vissa undantag) fram till och med den 24 januari 2021. Men vi vet att ändringar kan komma snabbt. Det är därför viktigt att elever och personal tar del av informationen som kommer att ligga på It’s Learning inför terminsstart.

Vårterminen inleder Bruksgymnasiet även med ett rektorsbyte där nuvarande programrektor Hanna Söderberg blir rektor och min roll på Bruksgymnasiet kommer att vara verksamhetschef. Jag önskar Hanna varmt lycka till – att vara rektor för Bruksgymnasiet är världens roligaste jobb!  Tack för ert tålamod och er lyhördhet och tack för att vi hjälper varandra.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Zara Järvström, Bruksgymnasiet

 

2021-01-21T13:42:12+02:00