Klimatet –berör oss alla på något sätt. 

//Klimatet –berör oss alla på något sätt. 

Torsdag 13 februari kommer Professor Alasdair Skelton och föreläser om klimatet på Stora Torget kl. 10.30-11.30.
Han kommer att förklara varför läget anses vara allvarligt men inte hopplöst.

Ta tillfället i akt och träffa en kunnig, och pedagogisk, forskare.

Alasdair tjänstgör på Bolincentret för klimatforskning som är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
Han ordnar också fältstudieresor till ön Islay utanför Skottland där elever från vår skola varit med de senaste tre åren.

Föreläsningen är obligatorisk för elever på NA, SA och EK. För övriga elever är det frivilligt att komma och lyssna.

Vill du veta mer om Alasdair?  http://people.geo.su.se/alasdair/

2020-02-10T10:35:54+02:00