Kombination av distansundervisning och närundervisning

//Kombination av distansundervisning och närundervisning

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Det innebär att Bruksgymnasiet återgår till det rullande schema så som vi hade före stängningen. Varje årskurs är på distans var tredje vecka, med start månd 25/1 med distansundervisning för årskurs 3. Vissa undantag kommer att kunna ske, men då får ni information från era lärare om det. För IMA och IMS är all undervisning fortfarande på skolan.

Distansundervisning:
v.4 Distans (fjärrundervisning) för åk 3
v.5 Distans (fjärrundervisning) för åk 2
v.6 Distans (fjärrundervisning för åk 1
v.7 Distans (fjärrundervisning) för åk 3
v.8 SPORTLOV
Välkomna tillbaka!

Mer information om distans- och fjärrundervisning för gymnasiet och vuxenutbildning finns på It’s Learning.

2021-01-21T12:05:00+01:00