Stort tack till alla elever (vårdnadshavare, föräldrar, lärare och övrig personal)!

//Stort tack till alla elever (vårdnadshavare, föräldrar, lärare och övrig personal)!

Vi upplever att fjärr- och distansundervisningen har gått över förväntan tack vare elevernas, våra lärares och vår övriga personals engagemang. Självklart uppstår det problem med tekniken ibland, kommunikationen är lite svårare på distans och inte minst är det tråkigt att inte få träffa sina klasskamrater, vänner och lärare men ni kämpar på och det är vi både glada och stolta över.

Efter ett välbehövligt påsklov har vi idag återupptagit fjärr- och distansstudierna igen, så nu är det viktigt att ni fortsätter att visa samma starka engagemang, närvaro och nyfikenhet inför studierna. Tveka inte att be om hjälp om ni behöver; om ni känner att det är svårt att hitta motivationen, att skapa rutiner hemifrån eller om ni känner att ni halkar efter i studierna. Elevhälsan finns tillgänglig om ni behöver stöttning och hjälp, era lärare och mentorer finns alltid där för er och vi i skolledningen finns också att kontakta om ni vill ha hjälp med något.

 Fortsatt fjärr- och distansundervisning kan komma att pågå hela vårterminen. Riksdagen och regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet med anledning av spridningen av covid-19.

Utgångspunkten per idag är att årskurs 3 ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning med bibehållen tidpunkt för examen utan att behöva ta till lovdagar och helger. Däremot kommer undervisningsdagar som tidigare varit reserverade för specifika aktiviteter, tex nationella prov, friluftsdagar etc att istället användas för ordinarie undervisning.

För att alla elever ska kunna klara läsårets alla moment kommer vi i enlighet med regeringens nya förordning att göra undantag från fjärrundervisning och genomföra skolförlagd undervisning i små grupper för vissa moment med start vecka 17.

Elever kan behöva vara närvarande i skolans lokaler för att få sin utbildning för att kunna genomföra:

  • vissa praktiska moment
  • göra prov eller,
  • på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning

Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Vi kommer att behöva se över om vi kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och begränsa antal elever med ca 5-10 per grupp. Innebörden av en mindre andel elever kan komma att förändras över tid, till exempel om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Vi utgår från att de elever och lärare som kommer till skolan är friska och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur skolan arbetar förebyggande för att minska risken för smittspridning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

De elever som vi kommer att prioritera är de elever som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, som:

  • Elever som går sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • Elever på introduktionsprogrammet
  • Elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
  • Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler

 Hur påverkar spridningen av coronaviruset studentfirandet?

Studentfirandet är en viktig höjdpunkt för både er avgångselever och för oss som haft förmånen att följa er elever under gymnasietiden. Vi vet inte hur coronapandemin kommer att utveckla sig, vilket gör det svårt att planera saker flera månader i förväg. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar delar av skolans verksamhet på olika sätt. Vi fortsätter att planera för studenten men tar höjd för att det kan behöva ske på annat sätt än tidigare.

Med vänlig hälsning

Zara Järvström
Verksamhetschef/rektor Bruksgymnasiet
Verksamhetschef vuxenutbildningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-04-14T12:11:34+01:00