Växelvis distansundervisning för elever på de högskoleförberedande programmen

//Växelvis distansundervisning för elever på de högskoleförberedande programmen

Från och med måndag vecka 48 gäller växelvis distansundervisning för elever på de högskoleförberedande programmen

 

Regeringen har beslutat att ge Sveriges gymnasieskolor möjlighet att bedriva distansundervisning om det behövs för att minska trängseln i skolan. Med anledning av detta har vår huvudman beslutat att vi ska övergå till delvis fjärr- och distansundervisning på Bruksgymnasiets högskoleförberedande program från och med måndagen den 23 november.

Trots att det finns möjligheter att hålla avstånd i skolans relativt rymliga lokaler så ser vi att det finns tillfällen då det är svårt att hålla avstånd. Detta beror dels på den mänskliga faktorn och dels på att det finns tillfällen då många samlas på samma plats samtidigt.

Vi behöver därför sätta in kraftigare åtgärder än tidigare. Åtgärderna går att läsa om nedan. Det innebär för alla ett större ansvarstagande och anpassning av situationen vilket vi förstår kan vara jobbigt. Vi hoppas verkligen att åtgärderna bara behöver gälla en kortare tid och tackar på förhand för att ni anpassar er och gör det bästa av situationen. Vi behöver alla hjälpas åt för att stoppa smittspridningen av Covid-19 i samhället!

Vårt uppdrag är att hålla skolan öppen men har nu möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel. Vi vet efter vårens fjärr- och distansundervisning att det bästa för eleverna är att ha undervisning på plats i skolan och att det var mycket svårt att hålla den praktiska undervisningen på distans. Vi har därför valt en variant på fjärr- och distansundervisning där elever turas om att vara hemma.

 Vuxenutbildningens teoretiska delar går över på fjärr- distans där det är möjligt. Detta frigör salar och minskar mängden människor i byggnaden.

Gymnasieskolans högskoleförberedande program går över på fjärrundervisning i realtid med rullande schema enligt nedan:

v.48 Fjärr- och distansundervisning för EK18, ES18, NA18 och SA18
v.49 Fjärr- och distansundervisning för EK19, ES19, NA19 och SA19
v.50 Fjärr- och distansundervisning för EK20, ES20, NA20 och SA20
v.51 Fjärr- och distansundervisning för EK18, ES18, NA18 och SA18 

Eleverna ansvarar för att se till att de har med sig det material de behöver (datorer, laddare, läromedel) för att kunna genomföra utbildningen från hemmet.

Vi har skickat information via e-post till vårdnadshavare och elever samt lagt ut mer information om åtgärderna på It’s Learning. Om du inte har fått e-post från skolan behöver du uppdatera din e-postadress i Skola24.

2020-11-19T17:26:31+01:00