Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 300 p
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1
Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
 Fördjupningsalternativ
Kriminologi
Kriminologi 100
Rätten och samhället 100
Privatjuridik 100
Omvärldskunskap 1
Internationella relationer 100
Internationell ekonomi 100
Engelska 7 100
Omvärldskunskap 2
Kriminologi 100
Internationella relationer 100
Engelska 7 100
Fördjupningspaketen är förslag på bra kombinationer av kurser
men det går även bra att skräddarsy efter eget intresse.
Individuellt val 300 p
Idrott och hälsa specialisering 1 100
Idrott och hälsa specialisering 2 100
Träningslära 100
Gymnasiearbete 100 p