Du har som elev ingen ”semester” du har rätt att ta ut när du själv önskar. Måste du ansöka om ledigt från skolarbetet gäller följande:

Ledighet för högst en lektion, t.ex. för att besöka SYV eller skolsköterska, begär du hos den lärare du har den lektionen.

Behöver du längre ledighet måste du i god tid fylla i en blankett som du kan hämta i receptionen alt. här på hemsidan. Din mentor kan bevilja dig ledighet för högst tre dagar. Gäller det längre ledighet är det rektor som beslutar.

OBS! Vi beviljar ingen ledighet för semesterresor.

Klicka här för att hämta hem blanketten!