Det är obligatoriskt att gå på alla lektioner eller aktiviteter som skolan anordnar.

Om du är förhindrad att närvara måste din vårdnadshavare – eller du själv om du är myndig – anmäla detta. Frånvaro ska anmälas före första lektionen varje dag på telefon 0515 – 869 49 (telefonsvarare) . Vi använder frånvarorapporteringsystemet Skola24.

Om du måste lämna skolan under skoldagen p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak ska det anmälas till mentor och/eller receptionen.

Om du är sjuk ofta kan skolan begära att du lämnar in ett läkarintyg. Om skolan godkänner din sjukskrivning får du behålla bidraget från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Om du har ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in av CSN. Detta påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har.

Mer finns att läsa hos CSN – www.csn.se