Ekonomiprogrammet (EK)  är högskoleförberedande. Utbildningen ger en bred behörighet för att läsa vidare. Du får även kunskaper som gör det möjligt att starta eget företag och börja arbeta direkt efter gymnasiet. Inom programmet har du goda möjligheter att maximera antalet meritpoäng.

Ekonomiprogrammet ger dig många valmöjligheter. Det passar dig som funderar på att bli t.ex. ekonom, personalchef, mäklare,  lärare, marknadsförare, banktjänsteman, jurist eller egen företagare. Inför årskurs två väljer du inriktning. Vi erbjuder inriktningarna Ekonomi och Juridik.

Inriktning Ekonomi

Du läser kurser som hjälper dig förstå hur ett företag är uppbyggt – allt från små enmansföretag till stora företag som H&M och Sandvik. Och du kommer att lära dig om allt från affärsidé till bokföring. I årskurs två får du läsa marknadsföring och i årskurs tre kan du fördjupa dig inom bland annat redovisning.

Inriktning Juridik

Du läser kurser som hjälper dig att förstå hur lagar och förordningar påverkar privatpersoner, företag och hela samhället. Inriktningen ger dig även fördjupad förståelse för hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt och fungerar.

Oavsett inriktning får du möjlighet att under din tid på skolan starta och driva ett s.k. UF-företag under ett läsår, vilket är ett sätt att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under året kommer du att sälja, köpa in, ställa ut på mässa och göra allt annat som sker i ett företag.

Hos oss får du en trygg och trivsam studiemiljö. Här bryr vi oss om varandra och har roligt tillsammans!

Vi har en kreativ och kunskapsinriktad utbildning där undervisning ofta sker i små undervisningsgrupper. Kunniga och engagerade lärare hjälper dig att nå dina mål. En ekonomilärare är egen företagare och läroboksförfattare.

Hos oss lär du för verkligheten. Studiebesök, fältstudier, UF-företagande och inspirationsveckor är naturliga inslag i utbildningen. Du har också möjlighet att söka till skolans olika internationella utbyten och ägna dig åt idrott på skoltid.

Kom och bli en del i gemenskapen på Ekonomiprogrammet. Du har tre lärorika, roliga och utmanande år att se fram emot.

Är du med nästa år?

För mer information

eva.blomkvistedu.osthammar.se

Gymnasiegemensamma kurser 1250 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 350 p
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktning Ekonomi 300 p
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Inriktning Juridik 300 p
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Programfördjupningar 300 p
Fördjupningsalternativ
Marknadsföring 100
Affärsjuridik 100
Redovisning 2 100
Ledarskap och organisation 100
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Rätten och samhället 100
Individuellt val 200 p
Här kan du välja kurser utifrån skolans breda utbud,
bl.a. kurser som ger meritpoäng.
Gymnasiearbete 100