På Bruksgymnasiet erbjuder vi Fordons- och transportprogrammet (FT) med inriktning mot personbil. Hos oss får du en kvalificerad utbildning som svarar väl mot företagens önskemål och behov. Du får lära dig felsökning, reparation, service och underhåll på personbilar. Utbildningen är varierad och växlar mellan teori och praktik.

Som personbilsmekaniker arbetar du med allt från högteknologisk kalibrering till handfast skruvande på lätta fordon. I takt med att bilutvecklingen tar enorma kliv framåt förändras även yrket. Idag är kunskap inom mekanik, elektronik och IT ett måste för den som vill arbeta som bilmekaniker. Arbetsmarknaden inom motorbranschen är glödhet, det finns ett stort behov av utbildade personbilstekniker.

Fordons- och transportprogrammet (FT) är en yrkesförberedande utbildning. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan påbörja en yrkesbana. Från och med höstterminen 2023 ingår även kurser som ger en grundläggande högskolebehörighet.

På FT får du använda både huvud och händer för att lösa problem, både enskilt och i grupp. I vår välutrustade verkstad möter du lärare med lång erfarenhet som hjälper dig att utveckla den kompetens som krävs för att arbeta i en modern verkstad.

Skolan har ett nära samarbete med många verkstäder i både Östhammars kommun och våra grannkommuner. Under åk 2 och 3 har alla elever totalt 16 veckor praktik (apl).

Här får du en kvalificerad utbildning inom personbil som ger dig stor chans till arbete direkt efter gymnasiet.  

 

För mer information

stefan.persson@edu.osthammar.se

 

Den nya programstrukturen är inte fastställd p.g.a. de förändringar som görs för att ge högskolebehörighet. Skolverket skickar ut programstrukturen på remiss under hösten 2022.

Gymnasiegemensamma kurser 900 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
 
Programgemensamma kurser 400 p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik – introduktion 200
 
Inriktning Personbil 400 p
Personbilar — basteknik 100
Personbilar — service och underhåll 1 100
Personbilar — service och underhåll 2 100
Personbilar — verkstad och elteknik 100
 
Programfördjupning 800 p
El- och hybridfordon 1 100
Flerbränslefordon 100
Personbilar – chassi och bromsar 100
Personbilar – förbränningsmotorer 100
Personbilar – system- och diagnosteknik 1 200
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 100
Personbilar – kraftöverföring 100
 
Individuellt val 200 p
Här kan du välja kurser utifrån skolans breda utbud.
Gymnasiearbete 100 p