Vård- och omsorgsprogrammet

/Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet2021-09-27T10:57:57+02:00

Project Description

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) riktar sig till dig som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller som vill läsa vidare på högskola eller universitet. Efter VO kan du börja arbeta direkt som undersköterska, boendestödjare, skötare eller personlig assistent. Du kan även välja att läsa vidare till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare, brandman, polis med mera.

Bruksgymnasiet har samverkan med ambulanssjukvården och är en del av Vård och omsorgscollege. Detta innebär att vi har bra samarbete med räddningstjänst och arbetsgivare. Som elev hos oss erbjuds du sommarjobb hos vård och omsorg i Östhammars kommun med avtalsenlig lön, fast heltidsjobb efter examen samt hjälp till körkort.

Utbildningen ger dig kunskaper i akutsjukvård, omvårdnad, omsorg och psykiatri. Den teoretiska undervisningen varvas med praktiska moment och studiebesök.

Du får genomföra minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom olika verksamheter, t.ex. som undersköterska på Akademiska sjukhuset.

Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig att möta människor i olika situationer och är samtidigt personligt utvecklande.

För mer information
daniel.brundinedu.osthammar.se

Gymnasiegemensamma kurser 600 p
 Engelska 5  100
 Historia 1a1  50
 Idrott och hälsa 1  100
 Matematik 1a  100
 Naturkunskap 1a1  50
 Religionskunskap 1  50
 Samhällskunskap 1a1  50
 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 1400 p
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Programfördjupningar 200p
Människans säkerhet 100
Engelska 6 eller Friskvård och hälsa 100
Individuellt val 200 p
Här kan du välja kurser utifrån skolans breda
utbud, bl.a. kurser som ger högskolebehörighet
Gymnasiearbete 100 p