Ta kontakt med oss via formuläret nedan alt. välj avdelning ovan.

Verksamhetschef Zara Järvström
Telefon: 0173 – 866 06
Mobil: 070 – 608 45 68
E-post: zara.jarvstromosthammar.se

Rektor Hanna Söderberg
Telefon: 0173 – 866 02
Mobil: 070 – 313 34 55
E-post: hanna.soderbergosthammar.se
Ansvarig för: EE, FT och RL

Programrektor Mattias Lundqvist
Telefon: 0173-866 05
Mobil: 070 – 325 37 92
E-post: mattias.lundqvistosthammar.se
Ansvarig för: ES, EK, HA, NA och SA

Programrektor Monika Johansson
Telefon: 0173-866 19
Mobil: 072 – 575 46 59
E-post: monika.johanssonosthammar.se
Ansvarig för: IMA, IMS, Elevhälsan

Rektor för Vuxenutbildning, Programrektor
Magnus Kjellsson

Telefon: 0173 – 867 80
Mobil:  070-860 19 92
E-post: magnus.kjellssonosthammar.se
Ansvarig för: VO

Administrativ chef David Undén
Telefon: 0173 – 866 04
Mobil: 070 – 313 91 87
E-post: david.undenosthammar.se

Receptionen
Telefon: 0173 – 866 00
E-post: bruksgymnasietedu.osthammar.se

Studiesamordnare GY Ida-Maria Johansson
Telefon: 0173 – 866 13
E-post: ida-maria.johanssonosthammar.se
Elevärenden och betyg, personalärenden och ekonomi.

Studiesamordnare VUX Lena Stray Schläger
Telefon: 0173 – 866 15
E-post: lena.stray.schlagerosthammar.se
Elevärenden och betyg, personalärenden och ekonomi.

Studiesamordnare VUX Monique Zwanenburg Widingsjö
Telefon: 0173 – 866 11
E-post: monique.zwanenburg.widingsjoosthammar.se
Elevärenden och betyg, personalärenden och ekonomi.

Schemaläggare Andreas Wahlqvist
Telefon: 0173 – 866 29
E-post: andreas.wahlqvistosthammar.se

Lärarassistent Hanna Flink
Telefon: 070 – 285 64 90
E-post: hanna.flinkedu.osthammar.se

Skolkurator Eva Fagerlund Angulo 
Telefon: 0173 – 866 21
Mobil: 070 – 289 76 21
E-post: eva.fagerlundosthammar.se

Skolsköterska Fanny Svedén
Telefon: 0173 – 866 08
Mobil: 070- 247 28 22
E-post: fanny.svedenosthammar.se

Specialpedagog Monika Johansson
Telefon: 0173 – 866 19
Mobil: 072 – 575 46 59
E-post: monika.johanssonosthammar.se

Specialpedagog Jenny Lemne Larsson
Telefon: 0173 – 862 96
Mobil: 070 – 222 02 04
E-post: jenny.lemne.larssonosthammar.se

Speciallärare Lena Eriksson
Telefon: 0173 – 866 54
Mobil: 070 – 286 86 49
Epost: lena.erikssonosthammar.se

Speciallärare Anna Nylén
Telefon: 0173 – 866 20
Mobil: 070 – 281 60 71
Epost: anna.nylenedu.osthammar.se

Niclas Ahlbom
Telefon: 0173 – 866 57
Mobil: 0730 – 78 53 51
E-post: niclas.ahlbomosthammar.se
SYV för EK, ES, IMA, NA och SA

Ylva Thatal Andersson
Telefon: 0173 – 866 17
Mobil: 070 – 647 55 50
E-post: ylva.anderssonedu.osthammar.se
SYV för EE; FT, HA, IMS, RL och VO.

Monica Annersten
Telefon: 0173 – 866 53
Mobil: 070 – 615 48 01
E-post: monica.annerstenosthammar.se
SYV för Vux och SFI

Andersson Gert-Ove (GOAN)
gert-ove.anderssonedu.osthammar.se
Elämnen

Andersson Hans (HAAN)
hans.anderssonedu.osthammar.se
Fordonsämnen
0173 – 866 43

Andersson Marie (MAAN)
marie.anderssonedu.osthammar.se
Svenska, SO-ämnen IM
072 – 530 16 35

Andersson Therese (THAN)
therese.anderssonedu.osthammar.se
Religion,teater
0173-866 48

Andersson Tommy (TA)
tommy.anderssonedu.osthammar.se
Matematik, geografi

Bahrke Åsa (ÅB)
asa.bahrkeedu.osthammar.se
Engelska, svenska

Blomkvist Eva (EB)
eva.blomkvistedu.osthammar.se
Företagsekonomi, juridik
0173 – 866 36

Brorsson Maria (MB)
maria.brorssonedu.osthammar.se
Naturkunskap, kemi
0173 – 866 34

Brundin Daniel (DABN)
daniel.brundinedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173 – 866 37

Brus Peter (PB)
peter.brusedu.osthammar.se
Svenska, historia

Carlén Ingela (INCN)
ingela.carlenedu.osthammar.se
Svenska som andraspråk, matematik
0173- 866 66

Clerc Floriane (FLCC)
floriane.clerc.aedu.osthammar.se
Franska

Cestrieres Kevin (KECS)
kevin.cestrieres.bedu.osthammar.se
Franska

Dahlström Lars (LADM)
lars.dahlstromedu.osthammar.se
Elämnen

Dreborg Kerstin (KEDG)
kerstin.dreborgedu.osthammar.se
Tyska

Ejvemark Jonatan (JOEK)
jonatan.ejvemarkedu.osthammar.se
Handelsämnen
0173 – 866 36

Eklund Jens (JEED)
jens.eklundedu.osthammar.se
Bild
0173 – 866 48

Enqvist Anna-Carin (ACE)
annacarin.enqvistedu.osthammar.se
Religion, historia, spanska
0173 – 866 50

Eriksson Anneli (ANEN)
anneli.erikssonedu.osthammar.se
Svenska som andraspråk
0173 – 866 66

Eriksson Lena (LEEN)
lena.eriksson3osthammar.se
Speciallärare
0173 – 866 54

Eriksson Lisa (LIEN)
lisa.erikssonedu.osthammar.se
Svenska, engelska
072 – 701 19 13

Fröjd Christina (CFR)
christina.frojdedu.osthammar.se
Naturkunskap, spanska

Garbell Rickard (RG)
rickard.garbelledu.osthammar.se
Idrott och hälsa

Helin Anette (AHN)
anette.helinedu.osthammar.se
Handelsämnen
0173 – 866 36

Hägglund Nina (NH)
nina.hagglundedu.osthammar.se
Hotell- och restaurangämnen
0173 – 866 27

Jansson Stefan (STJN)
stefan.jansson.aedu.osthammar.se
Vårdämnen 0173 – 866 37

Landberg Tomas (TOLG)
tomas.landbergedu.osthammar.se
Hotell- och restaurangämnen
0173 – 866 27

Larsson Johan (JOLN)
johan.larssonedu.osthammar.se
Samhällskunskap, historia och religion

Lindén Jenny (JELN)
nedu.osthammar.se">jenny.lindénedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173-86637

Lindgren Sofia (SOLN)
sofia.lindgrenedu.osthammar.se
NO-ämnen
072 – 2044278

Lindholm Lars (LLI)
lasse.lindholmedu.osthammar.se
Matematik

Lindström Mathlin Inger (IM)
inger.mathlinedu.osthammar.se
Idrott och hälsa, geografi

Nordgren Ulrika (ULNN)
ulrika.nordgrenedu.osthammar.se
Matematik
0173 – 866 34

Nylén Anna
anna.nylenedu.osthammar.se
Tyska

Näslund Tomas (TN)
tomas.naslundedu.osthammar.se
Matematik

Persson Stefan (SP)
stefan.perssonedu.osthammar.se
Fordonsämnen
0173 – 866 43

Pärsson Anders (ANJN)
anders.parssonedu.osthammar.se
Svenska, historia

Ribeiro de Carvalho Monica (MORI)
monica.ribeirodecarvalhoedu.osthammar.se
Engelska,SFI

Rohdin Conny (CRN)
conny.rohdinedu.osthammar.se
Elevcoach
0173 – 866 42

Romppala Eva (EVRA)
eva.romppalaedu.osthammar.se
Elämnen

Rosendal Michela (MIRL)
michaela.rosendaledu.osthammar.se
Samhällskunskap,religion
070 – 218 56 09

Sporron-Niemi Mira (MN)
mira.niemiedu.osthammar.se
Svenska, engelska

Spångberg Markus (MASG)
markus.spangbergedu.osthammar.se
Musik, historia
0173 – 866 48

Ström Kalle (KASM)
karl.stromedu.osthammar.se
Elevcoach, praktiksamordnare IM
0173 – 866 42

Södermark Anna (ASK)
anna.sodermarkedu.osthammar.se
Engelska, historia

Söderström Cecilia (CESM)
cecilia.soderstromedu.osthammar.se
Svenska som andraspråk
0173 – 866 66

Tancred Leon (LETD)
leon.tancrededu.osthammar.se
Lärarassistent
0173-866 25

Tauvon Tea (TT)
tea.tauvonedu.osthammar.se
Svenska, engelska

Theelke Leif (LETE)
leif.theelkeedu.osthammar.se
Elämnen

Tollbom Kjell Malin (MT)
malin.tollbomedu.osthammar.se
Svenska, filosofi, psykologi

Torrång Frida (FRTG)
frida.torrangedu.osthammar.se
Matematik, fysik

Wahlqvist Andreas (ANWT)
andreas.wahlqvistedu.osthammar.se
Idrott och hälsa
0722 – 16 21 96

Wellsten Anders (ANWN)
anders.wellstenedu.osthammar.se
Hotell- och restaurangämnen
0173 – 866 46

Widén Catharina (CAWN)
catharina.widenedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173-866 37

Wiklund Katarina (KAWD)
Företagsekonomi, juridik
katarina.wiklundedu.osthammar.se

Wilandh Niklas (NIWH)
niklas.wilandhedu.osthammar.se
Företagsekonomi

Värm Anna (ANVM)
nna.varm.aedu.osthammar.se">Anna.varm.aedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173 – 866 37

Åkerman Lena (LÅ)
lena.akermanedu.osthammar.se
Samhällskunskap, historia
0173 – 866 50

Ta kontakt med oss!

Har du frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Du når oss via telefon på 0173 86 600 på vardagar mellan 08.00 – 15.30.

Vår besöksadress är:

Bruksgymnasiet
Gymnasievägen 1
747 40 GIMO

Maila Bruksgymnasiet genom att fylla i formuläret nedan.