Kontakta Oss

/Kontakta Oss
Kontakta Oss2021-09-27T12:05:24+02:00

Ta kontakt med oss via formuläret nedan alt. välj avdelning ovan.

Verksamhetschef Zara Järvström
Telefon: 0173 – 866 06
Mobil: 070 – 608 45 68
E-post: zara.jarvstromosthammar.se

Rektor Hanna Söderberg
Telefon: 0173 – 866 02
Mobil: 070 – 313 34 55
E-post: hanna.soderbergosthammar.se
Ansvarig för: EE, FT, IMA, RL och VO

Programrektor Mattias Lundqvist
Telefon: 0173-866 05
Mobil: 070 – 325 37 92
E-post: mattias.lundqvistosthammar.se
Ansvarig för: ES, EK, HA, IMS, NA och SA

Rektor för Vuxenutbildning Magnus Kjellsson
Telefon: 0173 – 867 80
Mobil:  070-860 19 92
E-post: magnus.kjellssonosthammar.se

Administrativ chef David Undén
Telefon: 0173 – 866 04
Mobil: 070 – 313 91 87
E-post: david.undenosthammar.se

Receptionen
Telefon: 0173 – 866 00
E-post: bruksgymnasietedu.osthammar.se

Studiesamordnare GY Ida-Maria Johansson
Telefon: 0173 – 866 13
E-post: ida-maria.johanssonosthammar.se
Elevärenden och betyg, personalärenden och ekonomi.

Studiesamordnare VUX Maria Skoglund
Telefon: 0173 – 866 16
E-post: maria.skoglundosthammar.se
Elevärenden och betyg, personalärenden och ekonomi.

Schemaläggare Andreas Wahlqvist
Telefon: 0173 – 866 29
E-post: andreas.wahlqvistosthammar.se

Lärarassistent/IT-tekniker Rikard Jansson
Telefon: 070 – 285 64 90
E-post: rikard.janssonedu.osthammar.se

Skolkurator Eva Fagerlund Angulo 
Telefon: 0173 – 866 21
Mobil: 070 – 289 76 21
E-post: eva.fagerlundanguloedu.osthammar.se

Skolsköterska Anita Eliasson
Telefon: 0173 – 866 08
Mobil: 070- 247 28 22
E-post: anita.eliassonedu.osthammar.se

Specialpedagog Monika Johansson
Telefon: 0173 – 866 19
Mobil: 070 – 453 11 25
E-post: monika.johanssonedu.osthammar.se

Speciallärare Lena Eriksson
Telefon: 0173 – 866 54
Epost: lena.erikssonedu.osthammar.se

Niclas Ahlbom
Telefon: 0173 – 866 57
Mobil: 0730 – 78 53 51
E-post: niclas.ahlbomosthammar.se
SYV för EK, ES, IMA, NA och SA

Ylva Thatal Andersson
Telefon: 0173 – 866 17
Mobil: 070 – 647 55 50
E-post: ylva.anderssonedu.osthammar.se
SYV för EE; FT, HA, IMS, RL och VO.

Ann Dannberg
Telefon: 0173 – 866 53
Mobil: 070 – 615 48 01
E-post: ann.dannbergosthammar.se
SYV för Vux och SFI

Andersson Gert-Ove (GOAN)
gert-ove.anderssonedu.osthammar.se
Elämnen
0173 – 866 15

Andersson Hans (HAAN)
hans.anderssonedu.osthammar.se
Fordonsämnen
0173 – 866 43

Andersson Marie (MAAN)
marie.anderssonedu.osthammar.se
Svenska, SO-ämnen IM
072 – 530 16 35

Andersson Therese (THAN)
therese.anderssonedu.osthammar.se
Religion,teater
0173-866 48

Andersson Tommy (TA)
tommy.anderssonedu.osthammar.se
Matematik, geografi
070 – 218 56 09

Bahrke Åsa (ÅB)
Tjänstledig vt2021
asa.bahrkeedu.osthammar.se
Engelska, svenska
0173 – 866 30

Blomkvist Eva (EB)
eva.blomkvistedu.osthammar.se
Företagsekonomi, rättskunskap
0173 – 866 36

Brorsson Maria (MB)
maria.brorssonedu.osthammar.se
Naturkunskap, kemi
0173 – 866 34

Brundin Daniel (DABN)
daniel.brundinedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173 – 866 37

Brus Peter (PB)
peter.brusedu.osthammar.se
Svenska, historia

Carlén Ingela (INCN)
ingela.carlenedu.osthammar.se
Svenska som andraspråk, matematik
0173- 866 66

Cedervall Robert (ROCL)
robert.cedervalledu.osthammar.se
Handelsämnen
0173 – 866 36

Clerc Floriane (FLCC)
floriane.clerc.aedu.osthammar.se
Franska
0173 – 866 30

Dahlström Lars (LADM)
lars.dahlstromedu.osthammar.se
Elämnen
0173-866 15

Dreborg Kerstin (KEDG)
kerstin.dreborgedu.osthammar.se
Tyska

Eklund Jens (JEED)
jens.eklundedu.osthammar.se
Bild
0173 – 866 48

Enqvist Anna-Carin (ACE)
annacarin.enqvistedu.osthammar.se
Religion, historia, spanska
0173 – 866 50

Eriksson Anneli (ANEN)
anneli.erikssonedu.osthammar.se
Svenska som andraspråk
0173 – 866 66

Eriksson Lena (LEEN)
lena.eriksson3osthammar.se
Speciallärare
0173 – 866 54

Eriksson Lisa (LIEN)
lisa.erikssonedu.osthammar.se
Svenska, engelska
072 – 701 19 13

Fredlund Hans (HAFD)
hans.fredlundedu.osthammar.se
Ekonomiämnen
0173 – 866 30

Fröjd Christina (CFR)
christina.frojdedu.osthammar.se
Naturkunskap, spanska
0173 – 866 59

Garbell Rickard (RG)
rickard.garbelledu.osthammar.se
Idrott och hälsa

Helin Anette (AHN)
anette.helinedu.osthammar.se
Handelsämnen
0173 – 866 36

Hägglund Nina (NH)
nina.hagglundedu.osthammar.se
Hotell- och restaurangämnen
0173 – 866 27

Jansson Anders (ANJN)
anders.janssonedu.osthammar.se
Svenska, historia

Jansson Stefan (STJN)
stefan.jansson.aedu.osthammar.se
Vårdämnen 0173 – 866 37

Johansson Monica (MOJN)
monika.johanssonosthammar.se
Speciallärare/specialpedagog
0173 – 866 19

Landberg Tomas (TOLG)
tomas.landbergedu.osthammar.se
Hotell- och restaurangämnen
0173 – 866 27

Larsson Johan (JOLN)
johan.larssonedu.osthammar.se
Samhällskunskap, historia och religion

Lindén Jenny (JELN)
jenny.lindénedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173-86637

Lindgren Sofia (SOLN)
sofia.lindgrenedu.osthammar.se
NO-ämnen
0173 – 866 34

Lindholm Lars (LLI)
lasse.lindholmedu.osthammar.se
Matematik
0173 – 866 35

Lindström Mathlin Inger (IM)
inger.mathlinedu.osthammar.se
Idrott och hälsa, geografi

Nordgren Ulrika (ULNN)
ulrika.nordgrenedu.osthammar.se
Matematik
0173 – 866 34

Näslund Tomas (TN)
tomas.naslundedu.osthammar.se
Matematik

Ounjai Bergvall Kim (KIOI)
kim.ounjaiedu.osthammar.se
Svenska och historia

Persson Stefan (SP)
stefan.perssonedu.osthammar.se
Fordonsämnen
0173 – 866 43

Ribeiro de Carvalho Monica (MORI)
monica.ribeirodecarvalhoedu.osthammar.se
Engelska,SFI
0173-866 30

Rohdin Conny (CRN)
conny.rohdinedu.osthammar.se
Elevcoach
0173 – 866 42

Romppala Eva (EVRA)
eva.romppalaedu.osthammar.se
Elämnen
0173 – 866 15

Rosendal Michela (MIRL)
Tjänstledig VT 2021
michaela.rosendaledu.osthammar.se
Samhällskunskap,religion

Sporron-Niemi Mira (MN)
mira.niemiedu.osthammar.se
Svenska, engelska
0173 – 866 30

Spångberg Markus (MASG)
markus.spangbergedu.osthammar.se
Musik, historia
0173 – 866 48

Ström Kalle (KASM)
karl.stromedu.osthammar.se
Elevcoach, praktiksamordnare IM
0173 – 866 42

Strömbom Gusten (GUSM)
gusten.strombomedu.osthammar.se
SO-ämnen

Södermark Anna (ASK)
anna.sodermarkedu.osthammar.se
Engelska, historia
0173 – 866 30

Söderström Cecilia (CESM)
cecilia.soderstromedu.osthammar.se
Svenska som andraspråk
0173 – 866 66

Tancred Leon (LETD)
leon.tancrededu.osthammar.se
Lärarassistent
0173-866 66

Tauvon Tea (TT)
tea.tauvonedu.osthammar.se
Svenska, engelska
0173 – 866 30

Theelke Leif (LETE)
leif.theelkeedu.osthammar.se
Elämnen
0173 – 866 15

Tollbom Kjell Malin (MT)
malin.tollbomedu.osthammar.se
Svenska, filosofi, psykologi
0173 – 866 30

Torrång Frida (FRTG)
frida.torrangedu.osthammar.se
Matematik, fysik
0173-866 59

Wahlqvist Andreas (ANWT)
andreas.wahlqvistedu.osthammar.se
Idrott och hälsa
0722 – 16 21 96

Wellsten Anders (ANWN)
anders.wellstenedu.osthammar.se
Hotell- och restaurangämnen
0173 – 866 46

Widén Catharina (CAWN)
catharina.widenedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173-866 37

Wilandh Niklas (NIWH)
niklas.wilandhedu.osthammar.se
Företagsekonomi
0173-866 30

Värm Anna (ANVM)
nna.varm.aedu.osthammar.se">Anna.varm.aedu.osthammar.se
Vårdämnen
0173 – 866 37

Åkerman Lena (LÅ)
lena.akermanedu.osthammar.se
Samhällskunskap, historia
0173 – 866 50

Ta kontakt med oss!

Har du frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Du når oss via telefon på 0173 86 600 på vardagar mellan 08.00 – 15.30.

Vår besöksadress är:

Bruksgymnasiet
Gymnasievägen 1
747 40 GIMO

Maila Bruksgymnasiet genom att fylla i formuläret nedan.