Utbildningen passar dig som är tekniskt intresserad och vill jobba praktiskt. På Bruksgymnasiet erbjuder vi inriktningarna Elteknik och Automation. Som elektriker kan du arbeta med installation, underhåll och service av elektrisk utrustning. Utbildningen ger dig en grund som gör att du kan arbeta i princip hela världen.

Det första året har fokus på både teori och praktiska laborationer inom el.

Under åk 2 och 3 får alla elever göra praktik (apl) 8 veckor under varje läsår. Apl är förlagd på olika elfirmor inom kommunen och i Uppsala. Skolan har ett väl fungerande samarbete med många olika företag, vilket gör att vi kan erbjuda bra apl-platser till alla elever.

På senare år har elektrikeryrket breddats och omfattar idag även installation av datanät, kabel-TV, larmutrustning, solcellsinstallationer och annan ny teknik. Tillsammans med näringslivet får du möjlighet att arbeta med verklighetsnära projekt.

El- och energiprogrammet (EE) är en yrkesförberedande utbildning. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan påbörja en yrkesbana. Från och med höstterminen 2023 ingår även kurser som ger en grundläggande högskolebehörighet.

Bruksgymnasiet är en ETG-certifierad skola. ETG erbjuder dig ett unikt program med inriktningen elteknik. Som elev får du rätt att inkludera lärlingstiden i den 3-åriga gymnasieutbildningen och gör lärlingstest under gymnasietiden. Efter utförda och godkända lärlingstest är eleven anställningsbar som förstaårsmontör, d.v.s. får sitt yrkesbevis som elektriker direkt efter avslutade gymnasiestudier.

Hos oss får du en modern och individanpassad utbildning under handledning av kunniga och engagerade lärare.

För mer information
eva.romppala@edu.osthammar.se

Den nya programstrukturen är inte fastställd p.g.a. de förändringar som görs för att ge högskolebehörighet. Skolverket skickar ut programstrukturen på remiss under hösten 2022.

Gymnasiegemensamma kurser 900 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
 
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
 
Inriktningar 400-500 p
Inriktning Automation
Praktisk ellära 100
Mät- och regleringsteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Inriktning Elteknik
Elkraftteknik 100
Praktisk ellära 100
Elinstallationer 200
Kommunikationsnät 1 100
 
Programfördjupningar 700-800 p
Programfördjupning Automation 800 p
Ellära 1 100
Elkraftteknik 100
Elmätteknik 1 100
Elinstallationer 200
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 1 100
Kommunikationsnät 100
Programfördjupning Elteknik 700 p
Belysningsteknik 100
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Elmätteknik 1 100
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 1 100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
 
Individuellt val 200 p
Här kan du välja kurser utifrån skolans breda
utbud.
Gymnasiearbete 100 p