Östhammars kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Protector. För elever i gymnasiet gäller försäkringen dygnet runt, d.v.s. för olycksfall som inträffar i samband med all verksamhet under skoltid samt även för olycksfall under fritid och lov. Läs mer i försäkringsbeskedet som delas ut vid skolstart åk 1 eller på kommunens hemsida.

OBS!

Vid skada måste elev/förälder själv göra en skadeanmälan till Protector, telefon 08 – 410 637 00 eller på skadorprotectorforsakring.se">skadorprotectorforsakring.se