Du som går eller ska börja i gymnasiet och är berättigad ett busskort kommer att få ett skolkort hemskickat till din folkbokföringsadress innan skolstart. Ingen ansökan behövs utan busskort aktiveras utifrån uppgifter från antagningsenheten.

För att vara berättigad ett busskort ska du ha 6 km eller mer mellan hemmet och skolan, det är den kortaste gång-, cykel- eller bilvägen från bostaden till skolan som räknas.

Elev från annan kommun
Om du är elev på Bruksgymnasiet men bor i annan kommun måste du ansöka om busskort.  Ansökan görs i din hemkommun, d.v.s. den kommun där du är folkbokförd.

Elev som fyllt/ fyller 20 år
Du kan få busskort/ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.
När du fyllt 20 år får du själv bekosta dina resor.  Kontakta kurator för hjälp med ansökan om CSN-bidrag.

Läs mer på Östhammars Kommuns hemsida

Läs mer på UL:s hemsida

Tider för direktbussar till och från Bruksgymnasiet

Om du inte hittar svar på dina skolskjutsfrågor via länkarna ovan, kontakta Östhammars kommuns skolskjutshandläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Jessica Kumlin, Skolskjutshandläggare
0173-863 11
072-211 58 26
jessica.kumlinosthammar.se