Gillar du att laga god mat? Drömmer du om ett framtida yrke med högt tempo och teamkänsla? Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) med inriktning mot restaurang (kök) har en bred inriktning som ger dig kunskaper för att jobba med mat, dryck och service på restaurang. Utbildningen ger dig goda chanser till jobb både i Sverige och utomlands, i en bransch som ständigt utvecklas och förändras.

Utbildningen fokuserar på restaurang som en helhet, du läser kurser som ger dig en bred grund i ditt yrkesval längre fram i livet och du får den flexibilitet som branschen efterfrågar. Vi följer examensmålen för restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Programmet passar dig som vill bli kock, arbeta i en matsal med service och drycker, som bartender eller dig som vill driva ditt eget företag.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) är en yrkesförberedande utbildning. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan påbörja en yrkesbana. Från och med höstterminen 2023 ingår även kurser som ger en grundläggande högskolebehörighet.

Apl, arbetsplatsförlagt lärande, praktik

Skolan lägger stor vikt vid apl och alla elever på programmet gör 16 veckor totalt under tre år. Skolan har ett mycket bra rykte inom branschen och praktiken (apl) gör våra elever mycket eftertraktade efter examen. Skolan har ett stort kontaktnät och samarbetar med etablerade restauranger och många av dem har utbildade handledare med kunskap om utbildningsmål och pedagogik.

Du kan även under din utbildningstid hos oss söka apl utomlands och få erfarenhet av att arbeta i ett annat land genom vår internationalisering.

Har du frågor om vårt internationella samarbete? Kontakta Bruksgymnasiets internationella samordnare Anna Södermark.

anna.sodermarkedu.osthammar.se

Välkommen till att utbilda dig i ett av Sveriges modernaste utbildningskök!

För mer information
nina.hagglundedu.osthammar.se

.

Gymnasiegemensamma kurser 900 p
 Engelska 5  100
 Engelska 6  100
 Historia 1a1  50
 Idrott och hälsa 1  100
 Matematik 1a  100
 Naturkunskap 1a1  50
 Religionskunskap 1  50
 Samhällskunskap 1a1  50
 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100
 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  100
 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  100
 
Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p
Hygien 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
Service och bemötande 1 100
 
Inriktning Kök och servering 300 p
Matlagning 1 100
Servering 1 100
Mat och dryck i kombination 100
 
Programfördjupningar 900 p
Matlagning 2 200
Matlagning 3 200
Matlagning 4 200
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering 100
Drycker 100
Entreprenörskap 100
 
Individuellt val 200 p
Här kan du välja kurser utifrån skolans
breda utbud t.ex. Choklad och konfektyr eller
Barteknik.
Gymnasiearbete 100 p