För dig som saknar behörighet till gymnasiet.  

Om du inte kommer in på gymnasiet på grund av att du inte har nått behörighet kan du läsa på ett introduktionsprogram (IM).

Här är utbildningen individanpassad. Undervisningen bedrivs i små elevgrupper med kunnig och engagerad personal som hjälper dig att nå dina mål.

Här finns goda möjligheter! 

På IM finns möjlighet att läsa de ämnen du saknar betyg i – vi erbjuder de flesta grundskoleämnen. Det kan också finnas möjlighet att läsa nationella gymnasiekurser. I vissa fall kan även praktik erbjudas.

För att börja ett IM-program på Bruksgymnasiet ska du göra en intresseanmälan, antingen via din studie- och yrkesvägledare eller genom att ta kontakt direkt med oss.

Programinriktat val
För dig som vill läsa ett nationellt program

Programinriktat val är inriktat mot ett nationellt program och syftar till att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Utbildningen kan vara inriktad mot ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Beroende på hur mycket som saknas för ett nationellt program kan det bli ett upplägg med enbart grundskoleämnen eller en kombination med grundskoleämnen och det tänkta nationella programmet.

För behörighet till programinriktat val krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • godkända betyg i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen.
  • godkända betyg i engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

Individuellt alternativ
För dig som allmänt saknar behörighet för nationella program

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som saknar godkända betyg i ett flertal ämnen. Undervisning sker i liten grupp utifrån varje elevs individuella förutsättningar.

Yrkesintroduktion
För dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning

Efter ett år på individuellt alternativ kan du som är säker i ditt yrkesval gå över till yrkesintroduktion. Här kan du samtidigt som du fortsätter läsa grundskoleämnen även läsa hela eller delar av yrkeskurser med mål att komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
För dig som behöver utbildning med fokus på svenska som andraspråk

Språkintroduktion är till för ungdomar som har kommit till Sverige inom de senaste fyra åren. Utbildningen fokuserar på det svenska språket så att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Förutom svenska finns också möjlighet att läsa de ämnen som saknas för din fortsatta utbildning.

Hitta motivationen på ditt introduktionsprogram!

För mer information

niclas.ahlbom@osthammar.se

lisa.eriksson@edu.osthammar.se