Är du en problemlösare? Är du nyfiken och lyhörd? Intresserad av framtiden?
Då är Teknikprogrammet något för dig!

Teknikprogrammet (TE), inriktning Teknikvetenskap på Bruksgymnasiet är en bred högskoleförberedande utbildning som omfattar de klassiska teknik- och naturvetenskapsämnena. TE handlar om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Genom olika kurser får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället.

På teknikprogrammet utvecklar du ett analytiskt, kreativt och konstruktivt tänkande för ett modernt och hållbart samhälle. Entreprenörskap är en viktig del av programmet. Bruksgymnasiet har en välutrustad laborativ miljö för utbildning med tillgång till ett kraft, värme- och ventilations labb.

Elever som läser teknikprogrammet är intresserade av utveckling, innovationer och nyfikna på framtiden! På TE får du fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik. Du lär dig olika arbetsmetoder inom teknikvetenskap. Du får göra matematiska beräkningar inom bland annat modellering och simulering. Du får behörighet till civilingenjörsutbildningar på högskola och universitet.

Efter utbildningen kan du studera vidare till t.ex. civiingenjör, arkitekt, kriminaltekniker, datatekniker, dataspelsutvecklare, programmerare, systemvetare, webbdesigner, sjukhustekniker, miljöingenjör, fysiker eller andra yrken inom det tekniska området.

För mer information

jan.lindedu.osthammar.se

Gemensamma kurser 1100p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser   400p
Fysik 1  150
Kemi 1  100
Teknik 1  150
Inriktning Teknikvetenskap  300p
Fysik 2  100
Matematik 4  100
Teknik 2  100
Programfördjupning  400p
Exempel på kurser som kan läsas:  
Cad 1 & Cad 2   50+50
 Engelska 7  100
 Entreprenörskap  100
 Ledarskap och organisation  100
 Kemi 2  100
 Matematik 5  100
 Matematik – specialisering  100
 Naturvetenskaplig specialisering  100
 Programering 1  100
 Individuellt val  200p
 Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng
 Gymnasiearbete  100p