Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska2/Svenska som andraspråk2 100
Svenska3/Svenska som andraspråk3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 150 p
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktning Bild och formgivning 400 p
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100
Inriktning Musik 400 p
Ensemble med körsång 200
Gehörs- och musiklära 1 100
Instrument eller sång 100
Inriktning Teater 400 p
Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Teaterteori 100
Programfördjupning 500 p
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Moderna språk/Digitalt skapande 100
Estetisk kommunikation 2 100
Estetisk kommunikation 3 100
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng
Gymnasiearbete 100 p