Tillgänglighetsredogörelse

Bruksgymnasiet i Östhammars Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Bruksgymnasiet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bruksgymnasiet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via epost bruksgymnasietedu.osthammar.se  eller ringa 0173-86600

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Rubriker h1-h4 fungerar inte enligt direktivet. Det är ett prioriterat område som vi jobbar mot att få till under 2020.
  • Bildtexter. Arbetet med att uppdatera bildtexter kommer att ske successivt under 2021. Sidan beräknas vara genomarbetad i sin helhet innan sista december 2021.
  • Tydlighet i länkningar kommer att tillsammans med bildtexter att uppdateras under 2021
  • Alla filer och dokument är inte helt tillgänglighetsanpassade, de kommer att uppdateras löpande under läsåret 20/21.
  • Det saknas ljud, bild och film för att komplettera text, det kommer vi att utveckla under läsåret 20/21.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.bruksgymnasiet.se med hjälp av testverktyget www.webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats i webbläsaren Firefox.

Webbplatsen publicerades 2019-07-01
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-22