I år infaller Europeiska språkdagen lördagen den 26 september. Vi firar detta på Bruks genom en språkvecka 21-24 september . I år blir det inga samlingar eller framträdanden på torget, men man  kommer ändå kunna njuta av elevarbeten, musik, litteratur mm från hela världen.

Årets tema är  Olika språk – lika värde, som väl stämmer överens med språkdagens syfte att inspirera fler att lära sig språk.