Gymnasiegemensamma kurser 600 p
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser 400 p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik – introduktion 200
Inriktning Personbil 500 p
Personbilsteknik – introduktion 200
Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300
Programfördjupning 700 p
Bromsar, kaross och chassi 200
Motor och kraftöverföring 300
Komfort och säkerhetssystem 1a 200
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet.
Gymnasiearbete 100 p