Estetiska programmet

Estetiska programmet (ES) är ett högskoleförberedande program med stor variation där du får utveckla din kreativitet och skapa utifrån dig själv, både självständigt och tillsammans med andra.

Hos oss kan du specialisera dig både inom det estetiska och det samhällsvetenskapliga området. Du har därför möjlighet att få samma behörighet som på SA-programmet genom att läsa meritpoängsbaserade kurser i t.ex. engelska, matematik och moderna språk.

ES ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet inom både de samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena. Många som läst ES studerar senare vidare inom bl.a. grafisk formgivning, media, lärarutbildning, psykologi, musik och film.

På Bruksgymnasiet erbjuder vi inriktningarna:

• Bild och form

•  Musik 

• Teater

Hos oss får du en modern utbildning i en utvecklande miljö där vi blandar praktiska och teoretiska arbetssätt. Oavsett vilken inriktning du väljer så får du möjlighet att delta i föreställningar där konst, musik och teater ingår.

Inom programmet är kommunikation och entreprenörskap viktiga områden som ger dig möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande och lust.

Det täta samarbetet över inriktningarna är utmärkande för ES på Bruksgymnasiet.  

För mer information

jens.eklundedu.osthammar.se

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska2/Svenska som andraspråk2 100
Svenska3/Svenska som andraspråk3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 150 p
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktning Bild och formgivning 400 p
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100
Inriktning Musik 400 p
Ensemble med körsång 200
Gehörs- och musiklära 1 100
Instrument eller sång 100
Inriktning Teater 400 p
Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Teaterteori 100
Programfördjupning 500 p
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Moderna språk/Digitalt skapande 100
Estetisk kommunikation 2 100
Estetisk kommunikation 3 100
Individuellt val 200 p
Här kan du välja kurser utifrån skolans
breda utbud, bl.a. kurser som ger meritpoäng
Gymnasiearbete 100 p