På Bruksgymnasiet är internationella projekt en naturlig del av undervisningen.

Den senaste tiden har elever deltagit i två intressanta utbytesprojekt på distans. Läs mer om detta i denna artikel:

http://ines.osthammar.se/nyheter/2022/internationella-projekt-ersatter-studieresor-under-pandemin/