Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 300 p
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykolgi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Fördjupningsalternativ 300 p
Kriminologi
Kriminologi 100
Rätten och samhället 100
Privatjuridik 100
Omvärldskunskap
Internationella relationer 100
Internationell ekonomi 100
Engelska 7 100
Historia
Historia 3 100
Kultur och idéhistoria 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Fördjupningspaketen är förslag på bra kombinationer av kurser men
det går även bra att skräddarsy efter eget intresse.
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng, så som Matematik 3
och Engelska 7.
Gymnasiearbete 100 p