Gymnasiegemensamma kurser 1250 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 350 p
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktning Ekonomi 300 p
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Programfördjupningar 300 p
Fördjupningsalternativ 300 p
Marknadsföring 100
Affärsjuridik 100
Redovisning 2 100
Ledarskap och organisation 100
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng
Gymnasiearbete 100