Gymnasiegemensamma kurser 600 p
Engelska 5 100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Inriktning – Handel och service 500 p
Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Programfördjupningar 700 p
   
Fördjupningsalternativ  
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Handelspecialisering 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Praktisk marknadsföring 3 100
Personlig försäljning 2 100
Grafisk kommunikation 1 100
Engelska 6 100
Entreprenörskap och företagande 100
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet.
Gymnasiearbete 100 p