Inriktning Naturvetenskap

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c  100
Matematik 2c  100
Matematik 3c  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  100
Programgemensamma karaktärsämnen 450 p
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning naturvetenskap 400 p
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Program fördjupning 200 p
Matematik 5 100
Naturvetenskaplig specialisering
eller Matematik specialisering 100
 
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng
 
Gymnasiearbete 100 p

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämnen 450 p
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 p
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Ett naturvetenskapligt ämne 100
Programfördjupning 300 p
Diverse kurser som samläses tillsammans med
samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds här
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng
Gymnasiearbete 100 p