Gemensamma kurser 1100p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärsämneskurser   400p
Fysik 1  150
Kemi 1  100
Teknik 1  150
Inriktning Teknikvetenskap  300p
Fysik 2  100
Matematik 4  100
Teknik 2  100
Programfördjupning  400p
Exempel på kurser som kan läsas:  
Cad 1 & Cad 2   50+50
 Engelska 7  100
 Entreprenörskap  100
 Ledarskap och organisation  100
 Kemi 2  100
 Matematik 5  100
 Matematik – specialisering  100
 Naturvetenskaplig specialisering  100
 Programering 1  100
 Individuellt val  200p
 Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng
 Gymnasiearbete  100p