Gymnasiegemensamma kurser 600 p
 Engelska 5  100
 Historia 1a1  50
 Idrott och hälsa 1  100
 Matematik 1a  100
 Naturkunskap 1a1  50
 Religionskunskap 1  50
 Samhällskunskap 1a 1  50
 Svenska/Svenska som andraspråk 1  100
Programgemensamma karaktärsämneskurser 400 p
Hygien 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
Service och bemötande 1 100
Inriktning kök och servering 300 p
Matlagning 1 100
Mat och dryck i kombination 100
Servering 1 100
Programfördjupningar 900 p
   
 Fördjupningsalternativ 1 – för dig som vill arbeta som kock
Matlagning 2 200
Matlagning 3  200
Matlagning 4  200
Matlagning – specialisering  100
Entreprenörskap  100
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering  100
Fördjupningsalternativ 2 – för dig som vill arbeta som 
servitör/servitris eller bar
Service och bemötande 2 100
Servering 2 200
Matsalshantverk 100
Arrangemang 100
Drycker 100
Konferens och evenemang 100
Entreprenörskap 100
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering 100
Individuellt val 200 p
Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet
Gymnasiearbete 100 p