Välkomna till en ny termin!

Solen är på väg upp, det är vintrigt och idag kör vi igång! Välkomna tillbaka från lov och till vårterminen 2022!

Covid-19 fortsätter tyvärr plåga samhället med stor smittspridning. För gymnasieskolan är undervisning på plats i skolans lokaler, så kallad närundervisning, fortsatt huvudprincipen. På skolan gör vi vad vi kan för att underlätta att hålla avstånd genom att undvika stora samlingar, skylta, begränsa antal i vissa avdelningar och flytta isär bänkar. Men de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning är även fortsatt:

  • Att vaccinera sig.
  • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.

Bild: Pixabay/zanna-76