Alla elever på nationella program får låna en bärbar dator under hela studietiden. Ett avtal skrivs på av eleven inför mottagandet av datorn, är eleven omyndig  är det vårdnadshavare som skriver på avtalet. Den som bryter avtalet kan bli ersättningsskyldig.