Elevkår Höstterminen 2022
Ordförande             Lova Hemlin, EK20
Vice ordförande     Julia Ström, EK20
Sekreterare             Alice Ström, EK20
Kommunikations-
ansvarig                   Tilda Ånöstam, EK20
Ekonomiansvarig   Ella Hedrén, EK20
Utskott- och
kommittéansvarig  Filippa Söderlund, SA20

Elevkåren har sitt rum på Stora torget.