Vi är företagsamma

Enligt den nya gymnasieförordningen ska entreprenörskap genomsyra skolan. Att vara entreprenöriell eller företagsam handlar om att elevens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende ska utvecklas; att tänka nytt och kreativt, se möjligheter och lösa problem.

För oss är entreprenöriellt lärande inte bara ett pedagogiskt förhållningsätt i klassrummet utan en grund som ska genomsyra hela skolverksamheten. Flera av våra program arbetar med verklighetsnära projekt i samarbete med näringslivet.

På Bruksgymnasiet har vi lång erfarenhet och goda kunskaper i entreprenörskap. Vi samarbetar sedan många år med Ung Företagsamhet (UF) och erbjuder en möjlighet att driva eget företag i utbildningssyfte som en del av gymnasiestudierna.

Detta läsår har vi 11 UF-företag!

Händelser på skolan

Här är bara några exempel på entreprenöriella händelser:

Modevisning
Varje år arrangerar eleverna på Försäljnings- och serviceprogrammet en modevisning på skolan. Diverse företag bidrar med klädkollektioner medan frivilliga elever ställer upp som modeller och får styling.

Modevisning, flicka i blommig klänning går på catwalken

Liv och Lust-dagar

Varje år arrangeras så kallade Liv och Lust-dagar som ska inspirera och väcka tankar kring olika ämnen, så som att ta ansvar för sitt eget liv, välmående och företagsamhet. Vi bjuder även in föreläsare till skolan med jämna mellanrum. Några exempel på föreläsare som varit på skolan är Erik Grönwall, Petter och Isabella Lövengrip.