Elevhälsa

/Elevhälsa
Elevhälsa2019-10-02T14:35:22+01:00

Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, studievägledare, specialpedagoger och resurslärare. Elever kan få stöd av speciallärare och specialpedagoger som hjälper till med kompensatoriska hjälpmedel om eleven är i behov av sådana.

Skolan arrangerar också studiestöd för elever som behöver det i t.ex matematik och engelska.

Elevhälsoteam

Kurator:  Eva Fagerlund Angulo
Telefon: 0173 – 866 21
Mobil: 070 – 289 76 21
E-post: eva.fagerlundanguloedu.osthammar.se

Skolsköterska Anita Eliasson
Telefon: 0173 – 866 08
Mobil: 070- 247 28 22
E-post: anita.eliassonedu.osthammar.se

Specialpedagog Madelene Engman
Telefon: 0173 – 866 47
E-post: madelene.engmanedu.osthammar.se

Specialpedagog Monika Johansson
Telefon: 0173 – 866 19
Mobil: 070 – 453 11 25
E-post: monika.johanssonedu.osthammar.se

Resurslärare Lena Eriksson
Telefon: 0173 – 866 54
Mobil: 070 – 286 86 49
E-post: lena.eriksson.a@edu.östhammar.se

Studie- och yrkesvägledare
Hans Lagenius
Telefon: 0173 – 866 17
Mobil: 070 – 647 55 50
E-post: hans.lageniusosthammar.se
SYV för alla program utom IM

Niclas Ahlbom
Telefon: 0173 – 866 57
Mobil:0730 – 78 53 91
E-post: niclas.ahlbomosthammar.se
SYV för IM