Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, studievägledare, specialpedagoger och resurslärare. Elever kan få stöd av speciallärare och specialpedagoger som hjälper till med kompensatoriska hjälpmedel om eleven är i behov av sådana.

Skolan arrangerar också studiestöd för elever som behöver det i t.ex matematik och engelska.

Elevhälsoteam

Skolkurator:  Eva Fagerlund Angulo
Telefon: 0173 – 866 21
Mobil: 070 – 289 76 21
E-post: eva.fagerlundanguloedu.osthammar.se

Skolsköterska Fanny Svedén
Telefon: 0173 – 866 08
Mobil: 070- 247 28 22
E-post:

Programrektor/Specialpedagog Monika Johansson
Telefon: 0173 – 866 19
Mobil: 072 – 575 46 59
E-post: monika.johanssonedu.osthammar.se

Speciallärare Lena Eriksson
Telefon: 0173 – 866 54
Mobil: 070 – 286 86 49
E-post: lena.eriksson.aedu.osthammar.se

Speciallärare Anna Nylén
Telefon: 0173 – 866 20
Mobil: 070 – 281 60 71
E-post: anna.nylenedu.osthammar.se

Studie- och yrkesvägledare

Niclas Ahlbom
Telefon: 0173 – 866 57
Mobil:0730 – 78 53 51
E-post: niclas.ahlbomosthammar.se
SYV för EK, ES, IMA, NA och SA

Ylva Thatal Andersson
Telefon: 0173 – 866 17
Mobil: 070 – 647 55 50
E-post: ylva.anderssonedu.osthammar.se
SYV för EE, FT, HA, IMS, RL och VO